فایل های دسته بندی زبان های خارجی - صفحه 1

تدریس درس اول پایه دوازدهم در مورد مجهول همراه با نمونه تست ها

در اینجا به کل درس و یه خصوص گرامر مجهول درس اول پایه دوازدهم و تست هایی در مورد آن پرداختیم

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جواب تمارین کتاب Grammar Scan - ویرایش سوم

جواب تمارین کتاب Grammar Scan - ویرایش سوم

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جواب تمارین کتاب Reading Challenge سطح 3 - ویرایش دوم

جواب تمارین کتاب Reading Challenge سطح 3 - ویرایش دوم

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جواب تمارین و متن فایل های صوتی کتاب آموزش زبان آلمانی So Gehts zu B2

جواب تمارین و متن فایل های صوتی کتاب آموزش زبان آلمانی So Gehts zu B2

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جواب تمارین کتاب کار Project 4 Workbook - ویرایش چهارم

جواب تمارین کتاب کار Project 4 Workbook - ویرایش چهارم

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جواب تمارین کتاب کار Insight Workbook سطح Pre-Intermediate

جواب تمارین کتاب کار Insight Workbook سطح Pre-Intermediate

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جواب تمارین کتاب کار Insight Workbook سطح Elementary

جواب تمارین کتاب کار Insight Workbook سطح Elementary

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جواب تمارین کتاب کار Interchange 3 Workbook - ویرایش پنجم

جواب تمارین کتاب کار Interchange 3 Workbook - ویرایش پنجم

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جواب تمارین کتاب کار Interchange 2 Workbook - ویرایش پنجم

جواب تمارین کتاب کار Interchange 2 Workbook - ویرایش پنجم

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی